Produkty

  Obracarka

Urządzenia te obracają wyroby podawane przez linię transportującą. Wyroby zostają obrócone w celu usunięcia ewentualnych nieczystości grawitacyjnie lub za pomocą strumienia powietrza. Dzięki temu mogą brać udział w dalszych etapach produkcji i pakowania. Specjalne mechanizmy zapewniają bezpieczeństwo i odpowiednie ułożenie pojemników. Parametry pracy obracarek – szybkość pracy taśm, nacisk na pojemniki, odległość między torami dostosowywana jest do potrzeb i wymagań bieżącej produkcji.

  Obracarka