Produkty

  Rozdzielacz

Kolejny oferowanym przez nas produktem jest rozdzielacz – w sposób automatyczny rozdziela ustaloną partię wyrobów, kierując je na oddzielne tory przenośników, bez potrzeby zatrzymywania pracy całej linii.

   Rozdzielacz łopatkowy
   Rozdzielacz pneumatyczny
   Rozdzielacz napędowy
   Rozdzielacz łopatkowy
   Rozdzielacz pneumatyczny
   Rozdzielacz napędowy